عیب زدایی صفحه‌ سنگ برش

انواع مشکلات محتمل در هنگام استفاده از صفحه سنگ برش را با به کمک راهنمای عیب زدایی در صفحه‌های سنگ برش زیر حل کنید.

پایین بودن کیفیت برش
مشکل
راه حل
در صورت ایجاد جرقه‌های آبی، صفحه سنگ بسیار سخت و یا ضخیم می‌باشد.استفاده از صفحه سنگ با ضخامت کمتر و یا نرم‌تر، بررسی سرعت محیطی
سرعت محیطی بسیار پایینافزایش دور در دقیقه تا حداکثر 80 متر بر ثانیه


مصرف بیش از حد صفحه سنگ هنگام برش
مشکل
راه حل
در صورت ایجاد لبه برشی سفید، صفحه سنگ بسیار نرم می‌باشد.استفاده از صفحه سنگ سخت‌تر
سرعت عملکرد بسیار پایینافزایش دور در دقیقه تا حداکثر 80 متر بر ثانیه، تعمیر یا تعویض دستگاه
کاهش سرعت در حین برشاستفاده از دستگاهی با قدرت بیشتر، کاهش فشار به دستگاه در حین برش


خرد شدن لبه صفحه سنگ
مشکل
راه حل
استفاده از صفحه برش جهت سنگ زنیاستفاده از صفحه ساب در عملیات سنگ زنی و سایش
محرک بودن قطعه کارمحکم کردن قطعه کار
فشار جانبی بیش از حدفقط فشار شعاعی به صفحه وارد شود


شکسته شدن صفحه سنگ
مشکل
راه حل
گیر کردن صفحه فرز در قطعه کارافزایش فشار شعاعی و چرخاندن صفحه به عقب و جلو
استفاده از صفحه برش در عمل سنگ زنی و سایشاستفاده از صفحه ساب جهت سنگ زنی
فشار جانبی بیش از حدفقط فشار شعاعی یا محوری به صفحه سنگ وارد شود
تفاوت در قطر فلنج بالا و پاییناستفاده از فلنج‌‌‌ هایی با قطر یکسان

برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا


ارسال پیام