نحوه صحیح انبارش صفحه های سنگ زنی

از آنجا که حتی شرایط نسبتا معمولی مانند رطوبت، تغییرات شدید دمایی و برخورد نسبتاً خشن می‌تواند به صفحات سنگ آسیب برساند؛ نگهداری صفحه‌های سنگ زنی بسیار مهم است. مشکل این است که یک صفحه سنگ آسیب دیده نمی‌تواند به راحتی با بررسی بصری قابل تشخیص باشد، به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که این محصولات به درستی انبارش شوند و هر بار قبل از کار کردن به طور کامل بررسی شوند.

برای ذخیره‌سازی صفحه‌ها می‌توان از قواعد ساده‌ای استفاده کرد. می‌توان آنها را بر اساس نوع دسته بندی کرد، مثلاً قفسه‌ها، سطل‌ها، کشو‌ها و جعبه‌های مناسب برای سازماندهی انواع مختلف صفحه‌ها طراحی کرد. صفحه‌های سنگ زنی باید به گونه‌ای ذخیره شوند که امکان برداشتن آنها به راحتی و بدون مزاحمت صفحه‌های دیگر فراهم شود.

نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که عملکرد صفحه‌های ساینده می‌تواند با گذشت زمان تنزل یابد و کار را دشوارتر یا کندتر کند. به همین دلیل طول عمر مفید توصیه شده توسط هر سازنده صفحه ارائه می‌شود. محصول باید قبل از موعد تاریخ انقضا استفاده شود. همچنین جهت افزایش طول عمر محصول هرگز نباید آنها را در معرض آب، حلال‌ها، سرما، تغییرات شدید دمایی و یا شرایط مرطوب نگهداری کرد.

از طرفی برنامه تعمیر و نگهداری باید شامل دستگاه‌های سنگ زنی نیز باشد. برای مثال توصیه می‌شود که دستگاه‌های برقی ثابت به صورت ماهانه و دستگاه‌های برقی قابل حمل پس از هر 20ساعت استفاده یا هفته‌ای یکبار بررسی شوند. توصیه می‌شود تمامی نتایجات تعمیر و نگهداری در یک گزارش ثبت شود که شامل تاریخ و شماره سریال دستگاه سنگ زنی می‌باشد. حفظ سوابق دقیق نگهداری و تعمیرات شیوه های صحیح و سازگار نگهداری را ترویج می‌دهد.

باید این نکته را در نظر داشت که قبل از هر گونه اقدام جهت عملیات تعمیر و نگهداری روی دستگاه، حتماً صفحه ساینده و فلنج از شفت برداشته شود.


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا


ارسال پیام